Открийте интересни неща в LZYI.com

Научете много полезни неща в нашия портал.

Неделя, 03 Май 2015 15:56

Как правилно да задаваме въпроси

Написана от 
Оценете
(1 глас)

Колкото повече можете да разберете за нуждите на един човек, какво точно иска той, какви са неговите интереси, толкова по-лесно ще е да постигнете печеливши резултати. С това може в голяма степен да си помогнете и по време на среща. Как да се държим на бизнес среща, можете да научите повече за хората, като им задавате правилните въпроси и отделихте повече време да се вслушате в техните отговори. Хората също са склонни да реагират добре, когато се чувства тяхното мнение, особено в бизнес ситуация, в която разговорите могат да имат важни последици за двете страни. Изграждане на тактика за международен протокол също може да е от голяма полза.

Има няколко вида въпроси, които бихте могли да използвате във всяка бизнес ситуация, а именно: отворени въпроси - въпроси, които изискват човек да мисли и да дава обяснения. Те спомагат за изграждането на разбирателство и насърчаването на хората да отворят на поставения им въпрос. Добре подбраните отворени въпроси винаги успяват да насърчават отговори на въпроса. Ето и един пример за отворен въпрос  "Как се е променил бизнеса ви в последните няколко години? Друг вид въпроси, които може да се използват в бизнес разговорите са така наречените затворени въпроси. Такива могат да се изградят и с етикет на водене на среща. Те представляват въпроси, които изискват само кратък, конкретен отговор,  като "да" или "не" и т.н. Този вид въпроси са подходящи за откриване на факти, за ограничаване или водене на дискусия по определен начин и събиране на конкретна информация, от която можете да се генерира отворен въпрос. Другият вид въпроси са сондираните въпроси. Те по принцип са по-целенасочени въпроси, предназначени да развиват една по-специфично разбиране на позицията на другата страна по въпроса. Например: "Как бих могъл да променя моята оферта, така че това предложение ще бъде печелившо и за двете страни? Едни от най-подходящите за бизнес разговори са въпросите за потвърждение – използват, се когато сме сигурни, че другата страна разбира нашето съобщение. Ето и пример за такъв вид въпрос "Какви ползи мислите, че това предложение ще доведе на вашата организация през следващата година? Правилно зададените въпроси са гаранция за успешни сделки.

Прочетена 1470 пъти